Hur fungerar en ljusmätare – och varför ska du använda en?

Även fast du själv kanske inte är medveten om det, har du använt en ljusmätare flertalet gånger – ja, tusentals gånger till och med. Den är inbyggd i både din kamera och mobiltelefon och används för att bestämma en så korrekt exponering som möjligt för din bild. En ljusmätare kan eventuellt kännas lite ålderdomlig och ett arv från tiden när vi fotograferade med film i våra kameror, men den är högst aktuell än idag.

Antingen har du själv bestämt exponeringen genom manuella inställningar av bländare, slutartid och ISO, eller så har du låtit kameran hjälpa dig om du har valt något av lägena bländarautomatik (A/Av), slutarautomatik (S/Tv) eller helautomatik (P/Auto). Oavsett läge gör alltid kameran en mätning. I det helt manuella läget visar kameran din exponering via indikatorn på displayen eller i sökaren och ser lite olika ut beroende på kamera. Mätaren visar dig om du är korrekt-, under- eller överexponerad.

Ljusmätare på Canon, Nikon och Sonykameror.

Kameran mäter reflekterande ljus

När kameran gör en bedömning av exponering görs en reflektiv ljusmätning genom objektivet. Du har kanske hört begreppet användas när man talar om blixtar. Det kallas TTL och står för ”through the lens” – mätning genom objektivet. Kameran tittar på det du har i din bild och den inbyggda ljusmätaren gör en bedömning av optimal exponering genom ljuset som reflekteras från det du fotograferar.

Alla kameror exponerar efter något som kallas för ”middle grey”, som också kan refereras som 18% grått. Det är en balans mellan de mörkaste skuggorna och de ljusaste högdagrarna och därmed det närmaste man kommer en korrekt exponering. Beroende på ditt motiv kommer det att vara en korrekt exponering de flesta gångerna, men beroende på omgivning eller t.ex. vad modellen har för kläder på sig, kan det även bli över- eller underexponerat.

Är det t.ex. en person du fotograferar så mäter kameran det ljus som reflekteras från personen genom objektivet. Har personen ljusa kläder kommer kameran underexponera och om personen har mörka kläder kommer kameran att överexponera. Detta på grund av att de ljusa kläderna reflekterar mer ljus in i kameran än de mörka. Kameran gör en reflektiv mätning genom TTL och bestämmer exponeringen, som i detta fall blir mörk. Då kan du behöva ta kontroll över exponeringen, antingen genom manuella inställningar eller exponeringskompensation på din kamera.

En ljusmätare är mer exakt

En separat ljusmätare ger dig oftast en mer exakt exponeringsbedömning än kamerans inbyggda. De flesta ljusmätare har den reflektiva mätningen inbyggd, men inkluderar också en direkt ljusmätning via den kupolliknande runda ljusmätaren på toppen av enheten. När du vill mäta ljuset med ljusmätare sätter du den framför din modell, så nära som möjligt och trycker på knappen för ljusmätning på enheten. Skillnaden mellan dessa två metoder är att ljusmätaren mäter det direkta ljuset som faller på din modell, istället för det som reflekteras. Detta ger en mer exakt exponering eftersom att det mäter det faktiska ljuset och inte ett reflekterande. Ljusmätaren kan användas vid fotografering i befintligt ljus och med blixtar, men det vanligare är att man använder det i studio med blixtljus. Det går såklart alldeles utmärkt att med kamerans ljusmätare och skärm prova sig fram till en bra exponering, men skärmen kan ibland ljuga lite då den inte alltid återger korrekt exponering, speciellt om du har automatisk ljusstyrka på displayen. Därför är du mer exakt och mer effektiv med ljusmätaren.

Ljusmätaren kan trigga dina blixtar

Ljusmätare kommer i många olika former och varianter, men i grund och botten gör alla samma sak – de mäter ljus. Vissa av ljusmätarna kan trigga dina blixtar, medan andra väntar på ett blixtljus för att visa dig dina exponeringsinställningar. De mest använda ljusmätarna är Sekonic L-308X och Gossen Digipro F2. Bägge kan mäta reflekterande och direkt ljus och har en blixtsynkkontakt så att du kan koppla dina blixtar till ljusmätaren för mätning. Sekonic har även modeller som kan trigga Elinchrom Skyport och PocketWizard. Det finns även ljusmätare som klarar hi-sync och high speed sync.

När du vill mäta ditt blixtljus med ljusmätaren finns det ett par olika lägen den kan göra det i. Det vanligaste är att du anger vilken ISO och slutartid du vill använda och mätaren kommer att berätta för dig vilken bländare du ska använda för att få en korrekt exponering.

Ett praktiskt exempel;

Vi står i studion och har ställt upp vår blixt. Vi väljer ISO 50 på vår kamera och sätter den på 1/100s i slutartid. På ljusmätaren ställer vi in exakt samma inställningar och riktar den mot ljuskällan och avfyrar blixten. Med den blixtenergi som vår blixt är inställd på, berättar ljusmätaren att vi ska ställa vår bländare på 8,0 (och nio tiondelar - ljusmätaren är extremt exakt) för att få en korrekt exponering. Om du vill ha ett större skärpedjup, t.ex. f/4, kan du antingen sänka energin på blixten eller ISO på kamera och ljusmätare.

Du blir snabbare med ljusmätare

En ljusmätare kan vara ett väldigt praktiskt tillbehör till din fotografering och något vi varmt rekommenderar. Så snart du lärt dig den kommer den att snabba upp ditt fotograferande, framförallt i studion. Du kommer kunna leverera resultat snabbare och behöver inte ta massa testbilder för att komma fram till en korrekt exponering.

Här hittar du alla våra ljusmätare.


Johan Borehed

2018-11-22

Dela