Fokusering – lär dig kamerans autofokus

Fokus och skärpa är otroligt viktigt för ett bra foto och till din hjälp har du kamerans autofokus och olika fokuspunkter. I denna guide fokuserar vi på allt som har med kamerans fokusering att göra, till exempel vad som skiljer mellan olika fokustyper och ger tips till dig som vill börja med manuell fokusering.

För att få rätt skärpa i fotot har du flera autofokuspunkter till din hjälp

Innehåll

Autofokusmetoder

Autofokus är nog den mest använda funktionen på en kamera, där vi får en riktigt bra hjälp med en av de allra viktigaste egenskaperna för ett foto – nämligen skärpan. En systemkamera har flera olika lägen för autofokus som vi presenterar här.

One Shot / AF-S

Fast autofokus. Denna fokusmetod är lämplig för stillastående motiv. När du trycker in avtryckaren halvvägs, låser kameran fokus så länge som knappen är nedtryckt. Detta gör det möjligt att först låsa fokus vid motivet och sedan justera kompositionen innan bilden tas.

Al Servo / AF-C

Kontinuerlig autofokus. Använd denna autofokusmetod till rörliga motiv, där fokusavståndet förändras. Till exempel när du fotar en löpare eller hund som kommer springande mot dig. Kameran kommer kontinuerligt justera fokus medan du håller ner avtryckaren halvvägs. Passar bra ihop med snabb serietagning.

Al Focus / AF-A

Här växlar kameran automatiskt mellan fast och följande autofokus. Har du ett stillastående motiv som börjar röra på sig, så känner kameran av detta och slår över från One Shot till Al Servo.

Hur väljer jag fokusmetod på min systemkamera?

Hur du ställer in autofokusmetod är olika beroende på kameramärke och modell, men sök på någon av de olika autofokusmetoderna (tex Al Servo för Canon och AF-C för Nikon) längst bak i Index i manualen, för att läsa om hur du gör med just din kamera.
Observera att du enbart kan använda funktionen när du fotar i lägena P, AV/A, TV/S och M.

Sätt fokus på rätt ställe

Även om kameran fokuserar åt dig så behöver du ibland hjälpa kameran att sätta fokusen på rätt ställe i din bild. Detta är framförallt viktigt om du använder kort skärpedjup, för att rätt delar av bilden ska vara skarpa medan exempelvis bakgrunden ska bli suddig, och inte tvärtom. Vid porträtt är det viktigt att alltid fokusera på din modells ögon så inte skärpan hamnar på exempelvis näsan eller öronen.

Till hjälp har du kamerans olika fokuspunkter som du kan läsa mer om längre ner. Här nedan kan du se ett exempel på två bilder där fokusen ligger felaktigt i den första bilden.

Exempel där fokus hamnat fel i bilden
Exempel där fokus hamnat rätt i bilden

Till toppen av sidan

Fokustyper

Det finns några olika typer av autofokus som fungerar på olika sätt, och alla kameror använder sig av en eller flera av dessa fokustyper. Olika märken och modeller har olika funktioner och egenskaper så du får kolla vad som gäller för en specifik kameramodell. Just autofokus är en funktion som kameratillverkarna ständigt utvecklar och som blir bättre och bättre, så samma funktion kan skilja mellan en äldre och nyare modell.

Här kommer vi titta på några av fokustyperna och hur de generellt fungerar. Vad skiljer fasdetektering mot kontrastdetektering egentligen? Och hur fungerar ögonigenkänning? 

Fasdetekterande autofokus

Fasdetekterande autofokus förkortas PDAF (Phase Detect Autofocus), och har traditionellt använts i spegelreflexkameror genom att skicka delar av ljuset med hjälp av speglarna till en speciell autofokussensor i kameran. Fokussensorn delar upp motivet i två bilder och genom att mäta fasskillnaden mellan två eller flera punkter i bilden kan kameran beräkna avståndet till motivet och hur den ska röra fokusmotorn för att linjera bilderna med varandra och få motivet i skärpa. I spegellösa systemkameror skickas istället ljuset direkt till bildsensorn.

Man kan säga att tekniken fungerar lite som dina ögon gör för att bedöma avstånd. PDAF är snabbare än kontrastbaserade autofokusmetoder, och kan även användas för att "förutspå" rörelse. Därför passar tekniken bra till snabbrörliga motiv som sport, djur och barn som leker.

Kontrastdetekterande autofokus

Kontrastdetekterande eller kontrastbaserad autofokus förkortas CDAF (Contrast Detect Autofocus) och är en teknik som, precis som namnet antyder, letar efter kontraster i fokusområdet. Kameran kommer söka fokus genom att leta efter tydliga kanter och skarpa kontraster för att avgöra om motivet är i skärpa. Om något är suddigt så flyter kontrasterna ihop, så höga kontraster är lika med motivet i fokus. Tekniken kräver en viss mängd ljus och fungerar därför sämre i dåliga ljusförhållanden.

Kontrastdetekteringen fungerar precis som när du själv fokuserar manuellt,  och vrider på fokusringen tills motivet är i fokus. Du kommer förmodligen fortsätta vrida lite för långt för att försäkra dig om att du nått maximal skärpa, och sedan vrida tillbaka tills du hittar den punkten igen. CDAF gör likadant – kameran kommer söka fram och tillbaka tills den hittar punkten med högst kontrast. 

Tekniken är långsammare än PDAF, men är väldigt exakt när den hittar rätt. Däremot måste kameran kontinuerligt söka fokus fram och tillbaka, genom att kontrollera kontrasten för att säkerställa att den sitter rätt. Det fungerar bra för stillbilder och för stillastående motiv, men blir är en nackdel om ditt motiv är rörligt samt vid filmning. Även om tekniken har blivit allt snabbare så är kontrastdetektering långsammare än fasdetektering och mindre lämplig vid exempelvis sport- och actionfotografering när motiven är snabbrörliga, samt vid film då man kan uppleva lite "hack" i fokusen, framförallt i de oskarpa delarna av bilden.

Hybridfokus

Med hybridfokus får du det bästa av två världar – nämligen snabbheten från fasdetekterande fokus och precisionen i kontrastdetektering. Metoden är vanlig i spegellösa systemkameror där fokusen sker direkt på bildsensorn. Vid hybridfokus fokuserar normalt sett kameran först med fasdetektering för att få det valda området skarpt så snabbt som möjligt och finjusterar därefter med kontrastdetektering för att få absolut perfekt skärpa.

En kamera med hybridfokus har ofta en stor mängd fokuspunkter varav en del av dem är fasdetekterande och en del är kontrastdetekterande. Fördelen här är att fokuspunkterna täcker en stor del av bildytan vilket gör att kameran kan fokusera över en stor del av bilden. 

Ansiktsigenkänning

Ansiktsigenkänning är en fokustyp som förekommer i både kameror och mobiltelefoner, och går ut på att kameran själv letar upp ansikten i bilden för att fokusera på dessa. Dess styrka är att du får fokus på personen i bild, även om du har objekt i förgrunden som kan störa andra fokustyper.

Ofta kan kameran även följa med personerna om de rör på sig så att fokusen ligger kvar på deras ansikten. Många kameror klarar dessutom av att hitta flera ansikten.

Ögonautofokus

Regel nummer ett om du ska fotografera en människa eller djur är att fokusera på ögonen. Med stor bländare gör det skillnad om fokus sitter på nästippen och ögat har blivit oskarpt, eller tvärtom. Ibland räcker med andra ord inte ansiktsigenkänning till, utan för att få precis rätt skärpa är ögonautofokus mer exakt och perfekt vid snävare bildutsnitt och stora bländare.

En stor fördel med ögonautofokus är att den inte låter sig distraheras av andra objekt i förgrunden, utan kommer söka efter just ögonen på ditt objekt. Hur bra tekniken fungerar skiljer sig mellan märke och modell, och i vissa kameror fungerar den även på djurögon vilket är en riktigt bra egenskap för natur- och djurlivsfotografer.

Ögon-autofokus fokuserar på människor och djurs ögon för att hitta rätt fokus.

Laserautofokus

Laserautofokus är en teknik som är vanlig i smartphones och har sin stora fördel att den fungerar även i dåliga ljusförhållanden. Kameran skickar ut en osynlig laserstråle och mäter tiden det tar för strålen att studsa mot motivet och komma tillbaka till sensorn. Sedan räknar kameran ut avståndet till motivet för att fokusera. Laserautofokus kan vara mycket snabb och exakt, och kan användas i sämre belysning där andra autofokusmetoder kan ha svårt att fungera. Det kan också användas för att fokusera på objekt på långt avstånd eller med låg kontrast.


Till toppen av sidan

Manuell fokus

Med manuell fokus stänger du av kamerans autofokus och ställer själv in skärpan. Anledningar till att använda manuell fokusering kan vara vid tillfällen kameran får problem med att pricka rätt eller för att du helt enkelt tycker det är roligare eller effektivare.

För att slå på manuell fokus, skjuter du normalt sett en fysisk knapp på objektivet, från AF (autofokus) till MF (manuell fokus). Finns det ingen fysisk knapp på din kamera så görs ändringen via mjukvara under inställningar. Sedan vrider du på fokusringen på objektivet för att ställa in skärpan.

Tips vid manuell fokusering

  • Fokusera alltid på ögonen
  • Med kortare skärpedjup kan bli svårare att pricka rätt med skärpan, så börja gärna med mindre bländare för ett längre skärpedjup.

Focus Peaking

Till din hjälp vid manuell fokusering kan du i flera olika kameramodeller använda en funktion som heter Focus Peaking. Med live view-läget kan du få visuell hjälp i displayen om var fokusen ligger via färgmarkeringar. När du är nöjd med var fokusen sitter är det bara att trycka av din bild.


Till toppen av sidan

Fokuspunkter

När du tittar i kamerans sökare, ser du ett antal olika punkter, rutor eller kryss – dessa kallas fokuspunkter. Hur många punkter du ser beror på märke och kameramodell, det kan vara allt från några stycken upp till flera hundra stycken, men även vilken fokusmetod som är vald. Med några smidiga knapptryckningar kan du välja om du vill använda en, flera eller alla punkter för att hitta fokus. Vad som är bäst beror både på hur du själv föredrar att jobba men också mycket på vad för motiv du fotograferar.

I kamerans autoläge är standard att den är inställd på samtliga autofokuspunkter och att kameran själv väljer lämplig autofokuspunkt utifrån dessa, när du trycker ner avtryckarknappen halvvägs. Detta fungerar i många fall, men vill du vara mer precis, så kan du alltså ställa in kameran på en enskild punk, eller en grupp punkter. Har du till exempel en solstol till vänster i bild, som du vill ska vara i fokus, så kan du ställa in kameran på en (eller flera) fokuspunkt till vänster i bild. Se exemplen nedan.

Vad är en korslagd fokuspunkt?

Du kanske har läst att en kamera har flera fokuspunkter, varav en eller några är korslagda. En korslagd fokuspunkt kan fokusera på både vertikala och horisontella linjer, jämfört med en vanlig som bara fokuserar på antingen vertikala eller horisontella linjer i motivet. Korslagda fokuspunkter har högre känslighet och noggranhet än vanliga fokuspunkter, och få korslagda är i regel bättre än många vanliga.

Att använda fokuspunkter

Det finns olika sätt att jobba med fokuspunkter och tillvägagångssätten är förmodligen lika många som det finns fotografer. Autofokuspunkter kan väljas en och en eller i grupp som kameran sedan använder för att ställa in skärpan med.

En fokuspunkt är smidigt för porträtt eller andra stillastående motiv där du kan fokusera och komponera om. Då använder man vanligtvis mittpunkten för att fokusera på önskat område genom att trycka in avtryckaren halvvägs, hålla kvar och komponera om, för att därefter ta bilden. Detta är ett bra sätt att börja med, för du vet alltid var kameran kommer leta och sätta fokus.

En grupp av fokuspunkter är praktiskt vid fokusspårning för rörliga motiv, då kameran får större område att använda för att hitta fokus. Ofta kan du då välja vilka och hur många punkter, samt i vilket område av bildytan du vill ha dem. 

Låt säga att du ska fotografera en hund som springer från vänster till höger, eller vill fånga en flygande fågel på bild – då kan det vara en fördel att lägga gruppen av aktiva fokuspunkter lite åt höger i bildramen för att få dem att jobba där du tror att hunden eller fågelns huvud kommer befinna sig. På så sätt ökar chansen att du får fokus på huvudet som kommer befinna sig åt höger i kompositionen medan kroppen är åt vänster. 

Hur ändrar jag fokuspunkter på min systemkamera?

På de allra flesta systemkameror kan du välja och ändra fokuspunkter via pekdisplayen och i menyn för inställningar. Ofta finns det även en snabbknapp via någon av de fysiska reglagen och knapparna på kamerans baksida. På de allra flesta kameramärken kan du leta efter en symbol bestående av en rektangel med små rutor i ett kors eller som ser ut som ett blåsvart schackbräde, för att snabbt ändra fokuspunkter.

Symbolen för att välja fokuspunkt på en systemkamera

För mer detaljerad information hur du ställer in fokuspunkter för just din kameramodell, se bruksanvisningen. Observera att du enbart kan använda funktionen när du fotar i lägena P, AV/A, TV/S och M.

Till toppen av sidan


Tveka inte att höra av dig till oss om du vill ha hjälp att hitta rätt utrustning för dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta våra experter för rådgivning, support och köphjälp på 0770-77 11 00 eller info@scandinavianphoto.se. Du kan även besöka oss i våra butiker i StockholmMalmö eller Borås. Missa inte heller att bli medlem i vårt community eller kolla in vår nyhets- och kunskapssida där du hittar lärorika inlägg och inspiration som hjälper dig att utvecklas ännu mer i ditt kreativa skapande.

Lycka till!


Mer kunskap

20
jan

Bokeh och skärpedjup

Vill du få suddig bakgrund på dina foton? Att göra bakgrunden oskarp genom ett kort skärpedjup i foton är ett effektivt sätt att skapa en proffsigare känsla av exempelvis porträtt av både människor och djur, men kan användas i flera olika sammanhang. Ett annat ord för suddig bakgrund är "bokeh", som används för att benämna oskärpans kvalitet och karaktär. Lär dig mer om skärpedjup och bokeh här.

Läs mer

16
okt

Systemkamerans inställningar – lär känna din kamera

Hur hänger bländare, slutare och ISO ihop egentligen? Ska jag fotografera i Jpeg eller Raw? Vad betyder alla bokstäver och symboler på kamerans programvalsratt? Vi hjälper dig förstå systemkameran och hur alla inställningar fungerar här.

Läs mer

10
sep

Ljusmätning i kameran – så funkar det

I en kamera sitter en ljusmätare som känner av ljuset innan du tar ett foto. Kameran gör ofta en bra bedömning och sätter inställningarna efter det, men ibland blir det inte som du vill ha bilden. Genom att lära sig hur de olika ljusmätningsmetoderna i kameran fungerar kan du ta kontroll och få alla bilder som du vill ha med rätt exponering. Läs mer om kamerans ljusmätning och de olika metoderna här.

Läs mer

Scandinavian Photo

2022-11-01

Dela

Teknik för kreativt skapande är vår passion.

Vi på SP älskar kreativitet och vårt fokus är att erbjuda högkvalitativa produkter till teknikintresserade människor. Med personlig service och expertrådgivning skapar vi lösningar som är skräddarsydda för dig och ditt ändamål – till bra priser.

Let's be friends!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med i teknikbranschen! I vårt nyhetsbrev ger vi dig exklusiva erbjudanden, de senaste nyheterna från ledande varumärken i branschen och massvis med inspiration. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.