2019-04-17

Mjukvaruförbättringar till Fujifilm X-T3 och Canon EOS R

Mjukvaruuppdateringar är något som ständigt förbättrar våra produkter. Nu har både Canon EOS R och Fujifilm X-T3 fått ny mjukvara som framförallt ökar prestandan vid ögonautofokus, men som också ger nya funktioner och löser ett par problem.


news-20190418-1.jpg

Fujifilm X-T3 V3.0

1: Bättre prestanda i ansikts- och ögonautofokus

  • Algoritmen för ansikts- och ögonautofokus är förbättrad, framförallt möjligheten att upptäcka ansikten på ett längre avstånd. Följande autofokus är också stabilare, även när föremål hamnar i vägen för modellen. Förbättringarna gäller både stillbild och video.

2: Ny funktion för ansiktsval

  • Funktionen låter dig välja vilket ansikte som ska prioriteras vid autofokus och ljusmätning när det är flera ansikten i bild. Det prioriterade ansiktet kan väljas via pekskärmen eller joysticken.

3: Bättre autofokus av motiv på avstånd

4: "Dubbelklick" och nya touch-funktioner

5: Fokusrutan för ögonautofokus

  • När ögonautofokus är aktivt visas endast fokusrutan på ögat.

6: Förbättrad hantering av AF/AE-spårning med elektronisk sökare

  • Vid användning av sökaren är funktionen för AF/AE-spårning via pekskärmen förbättrad.

7: Tryckfunktionen på joysticken är inaktiv under läget för intervall-timer

8: Flimmerreducering

  • Förbättrar prestandan vid fotografering i lysrörsbelysning.

9: Meddelande för "image transfer order"

  • När det inte finns någon bild att överföra får du inget meddelande.

Läs mer och uppdatera din X-T3